Kategori: Z-nytt

Z-nytt

Styrelsemöte 16 januari 2018

Här kommer en summering från årets första styrelsemöte: Laddning för elbilar Styrelsen tittar vidare på eventuell lösning för laddning av elbilar. Intresseanmälan till alla medlemmar kommer delas ut nu i slutet av januari 2018. SL:s planering av Roslagsbanans dubbelspår Styrelsen

Taggar: ,

Styrelsemöte 5 december 2017

Här kommer en summering från årets sista styrelsemöte: Parkeringsfråga Styrelsen har fått synpunkter från boende när det gäller parkering utmed vägen mellan garage 1 och 2 och vi har nu haft möte med kommunen. Vårt område prioriteras inte när det

Taggar: , ,

Rapport från årsstämman 2017

Föreningens årsstämma samlade ett 25-tal personer, både fastighetsägare och medlemmar i bostadsrättsföreningen, i föreningslokalen måndagen den 13 november 2017. Stämman beslutade bland annat att: Godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och fastställa resultat- och balansräkning Ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året Fastställa resultatdisposition

Taggar: , , ,

Vi behöver bygga upp underhållsfonden igen

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret fokuserat på att säkerställa fortsatt värmeleverans i vårt gamla vatten- och värmesystem. I början av året var vi tvungna att göra en akut reparation och byta ut värmeväxlare och styrsystem. Tyvärr var det inte

Taggar: , , ,

Kallelse till årsstämma 2017

Medlemmarna i Zetterlundsvägens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma måndagen den 13 november kl. 19.00 i föreningslokalen, Z-väg 25. Se bifogad kallelse med dagordning. Dokumenten till stämman finns också tillgängligt i föreningens INFO-låda till vänster om entrédörren till styrelserummet, Zetterlunds väg 119.  Hör

Taggar: , ,
Top