Park- och lekgruppen

Park- och lekgruppen är en referensgrupp med uppgift att vara vägledande för styrelsen avseende beslut i ärenden gällande utemiljön i vårt område.

Park- och lekgruppen ska:

  • se om vår utemiljö
  • utföra översyn av lekplatser
  • föreslå renovering av lekplatser
  • samordna och styra beskärning av träd och buskar så att detta blir fackmannamässigt utfört

Park- och lekgruppen väljs ordinarie årsstämma. Vi som jobbar i Park-och lekgruppen är:

NamnAdressTelefon
Thorbjörn JohanssonZ-väg 100076-858 32 61
Jimmy ZetterlundZ-väg 81
Dan AxelssonZ-väg 95070-21 21 673
Eva FridmanZ-väg 10B08-540 23 490
Yvonne HallinZ-väg 6B