Tagg: årsstämma

Vi behöver bygga upp underhållsfonden igen

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret fokuserat på att säkerställa fortsatt värmeleverans i vårt gamla vatten- och värmesystem. I början av året var vi tvungna att göra en akut reparation och byta ut värmeväxlare och styrsystem. Tyvärr var det inte

Publicerad i Z-nytt Taggar: , , ,

Kallelse till årsstämma 2017

Medlemmarna i Zetterlundsvägens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma måndagen den 13 november kl. 19.00 i föreningslokalen, Z-väg 25. Se bifogad kallelse med dagordning. Dokumenten till stämman finns också tillgängligt i föreningens INFO-låda till vänster om entrédörren till styrelserummet, Zetterlunds väg 119.  Hör

Publicerad i Z-nytt Taggar: , ,

Rapport från årsstämma 2016

Föreningens årsstämma samlade ett 25-tal personer, både fastighetsägare och medlemmar i bostadsrättsföreningen, i föreningslokalen måndagen den 21 november 2016. Stämman beslutade bland annat att: Godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och fastställa resultat- och balansräkning Ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året Fastställa resultatdisposition

Publicerad i Z-nytt Taggar: , , ,

Kallelse till årsstämma 2016

Medlemmarna i Zetterlundsvägens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma måndagen den 21 november kl. 19.00 i föreningslokalen, Z-väg 25. Se bifogad kallelse med dagordning. Dokumenten till stämman finns också tillgängligt i föreningens INFO-låda till vänster om entrédörren till styrelserummet, Zetterlunds väg 119. Hör av

Publicerad i Z-nytt Taggar: ,

Skriv en motion till årsstämman

Alla medlemmar i vår förening kan vara med och påverka vilka frågor vi ska driva och vad vi ska göra med vårt område. Ett exempel på hur just du kan påverka är att skriva en motion till årsstämman som hålls

Publicerad i Z-nytt Taggar: , ,
Top