Etikett: kallelse

Kallelse till årsstämma 2018

Medlemmarna i Zetterlundsvägens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma måndagen den 12 november kl. 19.00 i föreningslokalen, Z-väg 25. Se bifogad kallelse med dagordning. Här kan du ladda ner samtliga dokument inför stämman. Här finns beslutsunderlagen att ladda ner var och ett för

Taggar: , ,

Kallelse till årsstämma 2017

Medlemmarna i Zetterlundsvägens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma måndagen den 13 november kl. 19.00 i föreningslokalen, Z-väg 25. Se bifogad kallelse med dagordning. Dokumenten till stämman finns också tillgängligt i föreningens INFO-låda till vänster om entrédörren till styrelserummet, Zetterlunds väg 119.  Hör

Taggar: , ,

Kallelse till årsstämma 2016

Medlemmarna i Zetterlundsvägens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma måndagen den 21 november kl. 19.00 i föreningslokalen, Z-väg 25. Se bifogad kallelse med dagordning. Dokumenten till stämman finns också tillgängligt i föreningens INFO-låda till vänster om entrédörren till styrelserummet, Zetterlunds väg 119. Hör av

Taggar: ,

Kallelse till årsstämma 2015

Medlemmarna i Zetterlundsvägens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma onsdagen den 11 november kl. 19.00 i föreningslokalen, Z-väg 25. Se bifogad kallelse med dagordning. Här kan du ladda ner det kompletta beslutsunderlaget till stämman: Verksamhetsberättelse 2014-2015 inklusive årsbokslut, revisionsberättelse, budgetförslag, förslag till uttaxering,

Taggar: ,

Kallelse till årsstämma 2014

Medlemmarna i Zetterlundsvägens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma tisdagen den 18 november kl. 19.00 i Vittraskolans matsal. Se bifogad kallelse med dagordning. Kompletta stämmodokument går att ladda ner här. Det kompletta beslutsunderlaget inför stämman finns också tillgängligt i föreningens INFO-låda

Taggar: ,
Top