Etikett: lekplats

Nu är det dags för byggstart av den nya stora lekplatsen. Sedan tidigare har vi bytt ut gungställningen och nu fortsätter renoveringen med att vi byter ut den stora klätterställningen med den långa rutschkanan och den mindre träställningen ”bilen” med …

Byggstart för nya stora lekplatsen Läs mer »

Märkt med: ,

Upprustningen av områdets lekplatser fortsätter och nu återstår bara lekplatserna på gård 7 och gård 3. Arbetet kommer att slutföras under våren 2014. Gård 7 Arbetet innefattar att riva befintlig gungställning och trästaket kring gungorna. Leverera och montera en Rex i befintlig …

Renovering av ytterligare lekplatser Läs mer »

Märkt med: , ,

Nu är ytterligare tre lekplatser i vårt område upprustade. Det är lekplatsen närmast Kragstalunds station, på gård 6 och den lite mindre lekplatsen vid gård 4. Även den gamla gungställningen på den stora lekplatsen har bytts ut. Tåget vid lekplatsen …

Tre nya lekplatser upprustade Läs mer »

Märkt med: , , ,

Nu är de bägge lekplatserna vid gård 1 och gård 2 färdigställda och vi hoppas att de kommer till stor nytta under sommaren. Det enda som återstår är att fylla sand i en av de nya sandlådorna. På tal om …

Nya lekplatser färdigställda Läs mer »

Märkt med: , ,

Den nya lekplatsen på gård 1 håller på att byggas och blir klar inom kort. Den nya lekplatsen kommer att utrustas med en klätterställning med rutschkana, ny sandlåda samt en stor gunga. Ett nytt bord med bänkar ställs också dit. …

Nu byggs de nya lekplatserna Läs mer »

Märkt med: , ,