Etikett: trädfällning

Trädfällning sker i vecka 33

Under nästa vecka, vecka 33, påbörjar entreprenören Higgins arbetet med trädfällningen som vi skrivit om här på hemsidan tidigare. Detta kommer att orsaka en del ojud och bli lite ”stökigt” vilket ligger i sakens natur. Vi vill be om överseende

Taggar:

Trädfällning i sommar

Uppdaterat 2015-06-26. Efter att ha fått in önskemål från medlemmar samt gjort en egen bedömning med hjälp av kunniga experter har styrelsen beslutat att följande träd ska fällas: Gård 1 Totalt 5 träd varav 3 tallar, 1 björk och 1

Taggar:

Önskemål om att fälla träd

Vid städdagen kom det fram en del önskemål från olika gårdar att fälla ett eller flera träd. Styrelsen ber därför medlemmarna att inkomma med önskemål skriftligt enligt den princip som gäller, så att styrelsen sedan kan upphandla entreprenör för fällning. 

Taggar:
Top