Etikett: tv

Under dagen idag (14/11) kommer ytterligare en åtgärd utföras i området för att motverka driftproblemen. IP Only har även haft mätutrustning ute hos vissa enskilda kunder för att mäta utifrån deras hemanslutning. Därefter har åtgärder testats i dessa specifika anslutningarna …

Uppdaterad info om Sappa TV Läs mer »

Märkt med: , , ,

Styrelsen har fått flera rapporter på att det förekommer störningar på Sappa TV i vårt fibernät. Det handlar bland annat om att bilden fryser och det inte går att att byta kanal. I vissa fall försvinner bilden helt. Samfälligheten har …

Fortsatta problem med Sappa TV Läs mer »

Märkt med: ,

Sappa TV har skickat ut ett brev med information till alla hushåll om den förändring som gäller fr o m 1 maj 2017 då de tre år vi haft gratis-TV med Sappa TV löper ut. Kostnaden per hushåll blir 49 …

Ny kostnad för Sappa TV fr o m 1 maj Läs mer »

Märkt med: , ,

Sappa meddelar följande: Arbetena som gjordes i vecka 5 har hittills gett ett bra resultat, där vi stängt de allra flesta felanmälningar hos oss. Vad gäller de felanmälningar som vi hade i er förening, så har också de flesta stängts. Vi har …

Uppdaterad information om Sappa TV Läs mer »

Märkt med: , ,

Sappa TV informerar om fortsatta arbeten med att få ordning på TV-signalen i vårt område: De arbeten man gjort den senaste veckan är: Måndag 1 februari: Uppgradering av switchar, endast vissa områden berörda, dock inte Zetterlunds väg. Detta som en förberedelse …

Information från Sappa om veckans arbete Läs mer »

Märkt med: , , ,