Boende A-Ö

 

Avgifter

Samfällighetsföreningen debiterar kvartalsvis ut avgifter för vatten och värme samt samfällighetsavgift. Fakturorna går ut till fastighetsägare och bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen debiterar sedan vidare till sina medlemmar. Avgifterna ska vara betalade sista vardagen i augusti, november, februari och maj. I början av dessa månader delas fakturor ut till fastighetsägare och Brf.  På fakturan anges belopp för Á-conto för värme, kallvatten och varmvatten samt för samfällighetsavgift.

Kostnaderna för värme, varmvatten och kallvatten debiteras preliminärt. Efter avläsning vid varje enskilt kedjehus och bostadsrätt sker avstämning för verklig förbrukning. I samband med att vi 2020 har fått nya mätare som kan avläsas trådlöst inför vi nu två avräkningar per år. Avräkningsperioderna är 1 september – 28 februari och 1 mars – 31 augusti. Förbrukningen räknas av mot a conto-betalningarna och för perioden sep till feb kommer tillägg eller avdrag att påföras majfakturan och för perioden mar – aug kommer tillägg eller avdrag att påföras novemberfakturan. För er som är medlemmar i bostadsrättsföreningen så kommer avläsning/justering av förbrukningen för tillfället ske som innan en gång per år.

I samfällighetsavgiften ingår kostnader för samfällighetens förvaltning, dvs kostnader för el, underhåll av mark, byggnader och maskiner, snöröjning, försäkringar, amortering och räntor för våra lån, löner och arvoden. Beloppen för de olika kostnadsposterna framgår av resultaträkning och budget som presenteras och beslutas av stämman varje år. Läs mer om föreningens ekonomiska förvaltning.

 

Bollspel

Bollspel är förbjudet mot våra garageväggar eftersom det kan orsaka skada och stör boende. Det är heller inte tillåtet att spela fotboll inne på våra gårdar. Det finns en bollplan vid pulkabacken och en annan precis vid infarten till Zetterlunds väg, utmed Bylevägen.

 

Brandskydd

Våra hus är byggda väldigt nära varandra och många sitter ihop. En brand i ett hus kan få förödande konsekvenser för även intilliggande hus och området som helhet. Därför är det särskilt viktigt att du som bostadsrättsägare och husägare ser om ditt brandskydd och följer nedanstående råd för vår gemensamma säkerhet:

 • Skaffa en eller flera brandvarnare. Glöm inte att byta batterier!
 • Skaffa en brandfilt och placera den lätt åtkomligt
 • Skaffa en brandsläckare av skum- eller pulvertyp
 • Dra ur sladden till elektriska apparater när du ska åka bort
 • Låt aldrig diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare vara igång medan du är borta

Tänk också på brandskyddet i våra garage. Det är absolut förbjudet att förvara brandfarliga ämnen där samt att använda dieselvärmare.

 

Brottsförebyggande åtgärder

För att förhindra bostadsinbrott rekommenderar vi följande åtgärder:

 • låsa alla dörrar och införskaffa extra låsskydd på balkongdörrar och fönster
 • byt alltid lås om någon nyckel kommit på villovägar
 • informera grannarna att du reser bort och be om hjälp med att t ex tömma din brevlåda, klippa gräset, ploga snö etc
 • skaffa inbrottslarm, antingen ett direktkopplat till larmcentral eller ett eget med bara sirén
 • fota/filma regelbundet alla sina värdesaker (lämna filmen i bankfack eller hos någon kompis)
 • skaffa belysningstimrar så att lampor tänds och släcks vid slumpmässiga tider
 • installera extra utebelysning om möjligt
 • förvara inte stora kontanta medel i hemmet
 • tala inte om att du är bortrest (via e-post, blogg, Facebook, telefonsvararen etc)

Läs mer om grannsamverkan här.

 

Elbil

Vi har för närvarande fyra laddplatser för elbilar vardera i garage 1,  2 och 5. Vid kommande garagerenoveringar kommer vi skaffa platser i resterande garage. OBS! Det är inte tillåtet att ladda elbilen via motorvärmaruttaget. Det är heller inte tillåtet att ladda sin bil genom att parkera den inne i området.

 

Fibernät

fibernod

Samfälligheten har uppgraderat den gamla kabel-TV-nätet till ett modernt fibernät. Nätet är inkopplat i alla hus och lägenheter och är ett så kallat ”öppet nät”. Kommunikationsoperatör är IP Only. Se deras hemsida för eventuella driftstörningar i nätet. Det finns flera tjänster för bredband, TV och telefoni som man som medlem kan använda i nätet. Till nätet hör en fibernod som är installerad i alla hushåll och det är därifrån man sedan kopplar in internet, TV och telefoni. Fibernätet är nergrävt på både tomtmark och samfällighetens mark och därför måste man vara försiktig om man behöver gräva eller sticka ner pinnar etc i t ex gräsmattan. Fiberkabeln skyddas av plaströr och lokaliseringsnät och är nergrävda på ungefär 20 cm djup. Ovanför plaströret finns också en ståltråd som används för lokalisering av var nätet är draget. Föreningen har tillgång till exakta kartor över var nätet är draget. Kontakta alltid styrelsen om du är osäker exakt var fiber är dragen! Du får själv ersätta eventuell omblåsning av fibern till din nod om den blir avgrävd. Kostnaden för driften av fibernätet ingår i samfällighetsavgiften.

 

Flytt

När du ska flytta från föreningen är det viktigt att du kontaktar samfällighetens kassör och vicevärd. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan. Bor du i lägenhet behöver du bara kontakta vicevärden för att återlämna eventuella extranycklar. Observera att föreningen inte gör någon extra avläsning av vatten och värme i samband med ett ägarebyte! Vid flyttning kan mäklaren hjälpa till att avläsa och räkna ut vilka kostnader som säljare respektive köpare ska stå för. Tidigare års avräkningar kan också vara till hjälp, t ex att man som säljare vet att man brukar få tillbaka eller behöver betala extra efter avräkningen. Nycklar och portöppnare till garaget (den plats som tillhör huset/lägenheten) kan överlämnas till den nya ägaren. Extra p-platser som man hyrt ska alltid återlämnas till föreningen vid flytt, de tillhör inte huset/lägenheten och kan inte automatiskt övergå till köparen. Extra nycklar ska också alltid återlämnas till vicevärden. Bor du i hus behöver du meddela föreningens kassör vid flytt så vi får in rätt namn på de nya ägarna till fakturaunderlag etc.

 

Föreningslokal

Medlemmar i samfälligheten kan gratis låna föreningslokalen, kvartersgård 1 med adress Z-väg 25, till privata familjefester/tillställningar eller fritidsaktiviteter.  Läs mer om vad som finns i lokalen och vilka regler som gäller på den här sidan. Bokning sker i Boappa.

 

Garage

Varje bostadsrätt och kedjehus har en garageplats antingen i nedre gemensamma garage eller i längor på övre plan. En garageplats per medlem ingår i samfällighetsavgiften och det finns möjlighet att hyra en extra p-plats (om det finns lediga platser). OBS! Den/de extra platserna ska alltid återlämnas vid flytt och får inte hyras ut i andra hand. Det finns fem garagebyggnader. Utanför garagen finns gäst- och handikapparkering. Varje garageplats är försedd med eluttag för motorvärmare/kupévärmare. Eluttagen är säkrade för 1200 W. Utlöst säkring kan återställas genom att den röda knappen på eluttagets undersida trycks in. Så kallade dieselvärmare får inte användas i garagen, varesig på nedre eller övre plan. Samfällighetsföreningen underhåller och försäkrar byggnader och installationer. De enskilda innehavarna av garageplatser har inte rätt att göra egna installationer. Kontakta vicevärden vid problem med portar och liknande.

I garagen är det tillåtet att förvara ”tillbehör” till bilen som t ex däck, takbox under förutsättning att hör till den bil man parkerar på platsen och att detta ryms inom den plats man hyr. Det är också tillåtet att parkera cykel, moped eller andra motorfordon på platsen. Det är inte tillåtet att använda garaget som förråd.

Portarna till garagen kan både öppnas med nyckel eller fjärrmanövreras från den egna bilen. Kontakta vicevärden om du önskar köpa fjärrmanöverdosa som kostar 750 kronor. Speciellt i de nedre garagen är det trångt mellan bilarna. Detta gör det nödvändigt att alla bilar parkeras noggrant så att grannen inte hindras från att komma in i sin bil och att bilarna inte skadas vid öppnande av bildörrar.

De kostnader (ränta och amortering) som uppstod då garagen byggdes om med nya plåttak faktureras ut till samtliga medlemmar och ingår fr o m 2014/2015 i samfällighetsavgiften.

Garagen håller på att renoveras. Garage 1, 2 och 5 är ombyggda och planer för att ta hand om de resterande tre garagen finns framtagna.

 

Grannsamverkan

Läs mer om grannsamverkan här.

 

Grovsopor

Hämtning av grovsopor ingår INTE i hushållens sopabonnemang hos Vallentuna kommun/Ragnsells. Det går alltså inte att beställa hämtning från Ragnsells. Du får själv åka med dina grovsopor och återvinna dessa på Hagby ÅVC. OBS! Det är förbjudet att dumpa grovsopor på samfällighetens mark. Nedskräpning polisanmäls.

 

Grävning

Vi har elledningar i marken mellan husen och till belysningsstolparna, kablar för kabel-TV och fibernät som är dragna både på föreningens mark och tomtmark. Rören för fibernätet ligger på ungefär 20-30 cm djup. När man gräver eller använder galvade stolpar, som slås ner i marken, finns risk att ledningar i mark skadas. Om du är osäker – kontrollera alltid med styrelsen om du ska gräva på din tomt eller slå ner stolpar för t ex en uteplats eller altan. Vi kan då med hjälp av ritningar kontrollera var ledningarna går vid din fastighet. Skulle du gräva av en kabel på din tomt får du själv stå för återställningskostnaden.

 

Gårdsråd

Varje gård har ett så kallat gårdsråd som hjälper till med att exempelvis boka in tider för vår- och höststädningen, köpa in fika till städdagen, ta hand om flagga på gårdar med flaggstång och liknande. Man brukar ha ett rullande schema där ansvaret som gårdsråd byts en gång per år i turordning. Andra gårdar har fasta gårdsråd. Är du nyinflyttad kan du fråga dina grannar vad som gäller vid er gård och vem som är gårdsråd för tillfället.

 

Hushållssopor

Soporna i vårt område hämtas av Ragn-sells på uppdrag av Vallentuna kommun. Samfälligheten har inget ansvar för sopor eller källsortering. Varje fastighetsägare och Brf-föreningen har ett eget abonnemang hos Ragnsells och själva sophanteringen är gemensam såtillvida att vi använder 3-4 stora gemensamma sopkärl som står vid respektive garage. Kärlen är endast avsedda för hushållsavfall. I sopkärlet får du inte lägga sådant som kan skada miljön som t e x batterier, lysrör, el- och elektronikavfall och annat farligt avfall. Du bör heller inte lägga i sådant som kan återvinnas eller återanvändas (tidningar, förpackningar av glas och andra material samt användbara kläder och prylar). Alla boende är tacksamma för om du ser till att just dina sopor får plats i kärlet och om ett kärl är fullt, tar ett annat. Sopor som hamnar utanför dras till sig fåglar och andra djur. Det är inte samfällighetens uppgift att hålla snyggt kring sopkärlen! De gemensamma sopkärlen töms varje måndag och torsdag. OBS! Hämtning av grovsopor ingår INTE i hushållens sopabonnemang Du kan läsa mer om hur du kan återvinna under rubriken Återvinning.

 

Internet

Med det nya fibernätet (driftsatt juni 2014) kan alla medlemmar själv teckna individuella internetabonnemang hos de leverantörer som vår kommunikationsoperatör IP Only tillhandahåller. Man väljer själv tjänst, hastighet och bindningstid.

 

IPTV

DIP701.jpg

Föreningens fibernät erbjuder bland annat IPTV, dvs TV via Internet. De leverantörer som erbjuder IPTV i vårt nät finns på IP Onlys hemsida.

 

Lekplatser

Var och en av de sju gårdarna har en lekplats med lekutrustning. Dessutom finns ”stora lekplatsen” i närheten av fotbollsplanen. Alla lekplatser har rustats upp de senaste åren och är nu i godtagbara skick. Kontakta styrelsen eller vicevärd om du upptäcker att lekredskapen är skadade eller på annat sätt innebär risker för barnen. Vid varje lekplats finns en skylt som talar om vad lekplatsen heter och telefonnummer till räddningstjänst.

 

Parkerings- och trafikregler

Biltrafik är förbjuden inom området. Du får däremot köra in och lasta i och ur bilen. Biltvätt i området är förbjuden. Det råder parkeringsförbud inom området förutom i markerade parkeringsrutor och i garagen. För övervakning av parkeringsförbudet har samfällighetsföreningen avtal med Aimo parkering. Aimo lappar din bil där det råder parkeringsförbud. Tala om för dina gäster hur det fungerar så slipper ni obehagliga överraskningar och vänskapen består. Vändplanerna är speciellt intressanta områden för Aimo att kontrollera. På besöksparkeringen kan man parkera fritt i en timme. Tag en lapp ur automaten och fäst synligt på insidan av framrutan på bilen. Parkeringsavgiften är 5 kr/tim och maximal avgift är 30 kr/dygn. Du kan betala din p-avgift kontant med mynt, med kredit/kontokort eller med sin mobil (information om detta finns på p-automaten). Har du frågor kring parkeringsövervakningen eller vill bestrida en p-bot kontakta Aimo på telefon 0771-96 90 00,  per e-post kundtjanst@q-park.se eller via webben.

 

Pulkabacke

pulkabacken440

Vid fotbollsplanen, utanför vårt område, finns en kulle som används som pulkabacke på vintern. Marken ägs av kommunen och samfälligheten sköter inte om fotbollsplanen eller pulkabacken.

 

Skridskobana

isbana

Precis utanför vårt område, på en liten fotbollsplan vid infarten till Zetterlunds väg, brukar de närmast boende tillsammans med Vallentuna kommun spola is på vintern och skapa en skridskobana.

 

Snöröjning och sandning

Samfällighetsföreningen ansvarar för snöröjning och sandning på Zetterlunds väg, lokalgator, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser samt garageplaner. Kommunen ansvarar för snöröjning av vägen som går runt området, fram till Vittra-skolan. För snöröjning och sandning utmed Zetterlunds väg och lokalgator anlitas extern leverantör av kommunen. Våra gång/cykelbanor och parkeringsplatser snöröjs av samfällighetens entreprenör. Av praktiska och ekonomiska skäl är det inte möjligt att alltid hålla vägarna helt fria från snö. Målet är att det ska vara snöröjt samma dag eller tidigt dagen efter som det kommit ett rejält snöfall.

 

Utlåning av utrustning

Följande utrustning finns för utlåning i föreningen:

 • Gräsklippare (bensindriven)
 • Kompostkvarn (eldriven 220 V)
 • Skottkärror
 • Stegar (2-delade, maxlängd 9 m)
 • Krattor, spadar etc

Kontakta vicevärden om du önskar låna någon utrustning.

 

Vatten och värme

I kedjehusen finns mätare för vatten och värme i förråd eller i tvättstuga. I Brf-lägenheter finns också mätare för vatten och värme. Mätarna avläses fjärrledes.

 • Kallvattenmätare (kubikmeter)
 • Varmvattenmätare (kubikmeter)
 • Värmemätare (kilowattimmar))
 • Flödesmätare (kubikmeter, används endast som en kontrollmätare)

Samfällighetsföreningen ansvarar för ledningar och utrustning fram till och med mätarna. Efter mätarna ansvarar den enskilde fastighetsägaren för ledningarna. Kontakta vicevärden om du inte själv kan lösa problem kring värme och vatten. Kontrollera först att alla inkommande kranar är öppna.

Leverantör av fjärrvärme är E.ON. Distribution av värme och varmvatten sker via två undercentraler. Cirkulationspumparna för radiatorvattnet stängs av när utomhustemperaturen stiger över +15 C och startar när temperaturen sjunker under +15 C. Sjunker temperaturen under +10 C startar även värmetillförseln. Vi har ett så kallat ”en-rörssystem” i husen (ett 15mm rör som går runt i väggarna från element till element). OBS! Spika eller skruva försiktigt om du måste i sockelhöjd vid golven så att du inte skadar värmeröret (försök att limma socklarna istället). Har du problem med att varmvattnet inte är tillräckligt varmt i alla kranar kan det bero på att en trasig/dålig blandare gör så att kallvatten trycks ut i varmvattenrören.

Det är inte tillåtet att installera vattenburen golvvärme som försörjs med varmvatten från fjärrvärmenätet utan att först införskaffa tillstånd från styrelsen! En felaktig installation kan påverka hela områdets distribution av värme. Fastighetsägare som trots detta installerar vattenburen golvvärme utan tillstånd kan antingen tvingas avinstallera densamma eller frånkopplas från fjärrvärmenätet.

Kostnadsutveckling

Kostnadsutveckling för värme.

Kostnadsutveckling för kall- och varmvatten.

 

Vattenskador

Vattenskador är en av de vanligaste skadorna på hus och numera är försäkringsbolagen noga med att regler följs för att man ska kunna ut på försäkringen om något går fel. Här är några tips på hur du kan förhindra dessa skador:

 • Lägg skyddsplast  under din diskmaskin. På så sätt kan man enkelt se om man får en vattenläcka. Detta är oftast ett försäkringskrav och måste göras om man bygger om sitt kök.
 • Lägg skyddsplast under kyl- och frys. Detta är oftast ett försäkringskrav och måste göras om man bygger om sitt kök
 • Utrusta diskmaskin och tvättmaskin med vattenlås (standard på nya maskiner)
 • Ta alltid bort vattenslangen utomhus från vattenutkastaren innan det blir frost. Sitter den kvar och det finns vatten i slangen fryser vattnet och rören kan expandera och förstöras.
 • Låt aldrig tvättmaskinen eller diskmaskinen vara igång när du inte är hemma.
 • När du skall städa badrummet; våttorka ytorna, framför allt kaklet istället för att spola av dem med duschslangen. Annars kan vatten tränga igenom ytorna och vattenskador kan uppstå.
 • Kontrollera regelbundet inkommande vattenledningar och mätare för att upptäcka läckage

Misstänker du vattenläcka kan du stänga alla kranar och därefter kontrollera vattenmätarna.

 

Vår- och höststädning

Gemensam höststädning utförs sista helgen i oktober om det inte är Alla helgons dag just den helgen. Vårstädning utförs sista helgen i april om den inte infaller i samband med Valborgshelgen. Det brukar vara respektive gårdsråd som meddelar vilken dag och tid som gården ska samlas till städning. Det är också gårdsrådet som köper in t ex fika eller korv. Föreningen står för kostnader när det gäller kaffe, fikabröd, saft, korv, korvbröd och tillbehör i samband med städdagen. Den som köper in förtäringen lämnar sedan in kvitton till kassören för att få utläggen ersatta. Dokumentera gärna er gårdsstädning och skicka in bilderna till föreningen på e-postadressen info@zetterlund.org.

Styrelsen föreslår att varje gård gör följande saker på städdagen:

 • Allmänt underhåll vid de allmänna ytorna
 • Kratta alla gräsytor, samla ihop löv, kvistar och släng i container
 • Rensa och kratta alla grusytor
 • Städa och plocka skräp i skogsytor och buskage
 • Vid behov klippa ner buskar och mindre träd
 • Vid behov gödsla och så gräs
 • Gräv och kratta i sandlådor
 • Sopa ur lekstugor och runt sandlådor
 • Se över lekstugor, parkbänkar och lekredskap
 • Ha trevligt, fika och träffa era grannar!
 • För gård med flaggstång – respektive gård ansvarar för förvaring av flagga
 • Sätta upp och ta bort väggupp. Guppen finns i samfällighetens förrådet i nedre garage 3.

Samfälligheten tillhandahåller krattor, spadar, gödsel, sopsäckar, gräsfrö och skottkärror för utlåning på städdagen. Allt detta finns att hämta utanför garage 3.

Containers

Containrar för trädgårdsavfall brukar placeras vid garage 1, 3 och 5 (se karta ovan) Observera att det är endast trädgårdsavfall som får slängas i dessa containrar

Varje gård bör utse en gårdsansvarig som blir ansvarig för planeringen av städningen på respektive gård och även för översyn av trädfällning inom respektive gård. Förslagsvis utses gårdsansvarig enligt ett rullande schema.

 

Återvinning

En återvinningsbehållare för tidningar och papper finns precis utanför Zetterlunds väg i korsningen mot Bylevägen. Vid ICA Kragsta på Tallåsvägen finns återvinningsbehållare för tidningar, papper, kartonger, plast och glas. På norrortsleden mot E4/Sollentuna ligger också Hagby ÅVC som har generösa öppettider och där du kan återvinna i princip allt. Hämtning av grovsopor ingår INTE i hushållens sopabonnemang

Last updated: 17 januari, 2022