1

Höststädning 28-29 oktober

Respektive gård bestämmer själva när på helgen städningen ska äga rum och vem som ska göra vad. Kontakta ditt gårdsråd om du vill veta mera. Gårdsråden brukar sätta upp anslag runt gården med tider, vad som ska göras och att det bjuds på fika.

Containrar finns vid garage 1, 3 och 5

Containrar för trädgårdsavfall kommer att finnas tillgängliga som vanligt. De står vid garage 1, 3 och 5.

Inget annat än trädgårdsavfall får slängas i containrarna!

Plocka in väg-guppen

Alla väg-gupp FLEXIBUMP ska tas bort. Lossa guppen, ta ur fästjärnen (det är två till varje gupp) och lägg gupp och fästjärn utmed vägen så hämtar vi in dom med traktorn.

Utlåning av redskap

Utlåning av trädgårdsredskap, t ex krattor,spadar, skottkärror och gräsklippare sker vid ena gaveln vid garage 3. Där finns också säckar att samla löv och annat trädgårdsavfall i. Föreningen har ett begränsat antal redskap så har ni egna är det bra.

Här kan du läsa mer om vad vi brukar göra på våra vår- och höststädningar.
Vårstädning nu i helgen 22-23 april

Vårstädningen äger rum helgen 22-23 april

Respektive gård bestämmer själva när på helgen städningen ska äga rum och vem som ska göra vad. Kontakta ditt gårdsråd om du vill veta mera. Gårdsråden brukar sätta upp anslag runt gården med tider, vad som ska göras och att det bjuds på fika.

Väg-guppen

Glöm inte att sätta upp väg-guppen på respektive gård.

Containrar finns på plats

Containrar för trädgårdsavfall kommer att finnas tillgängliga som vanligt. De står vid garage 1, 3 och 5.

OBS!Inget annat än trädgårdsavfall får slängas i dessa containrar!

Utlåning av redskap etc

Utlåning av trädgårdsredskap, t ex krattor och skottkärror, sker utanför garage 3, på gräsmattan framför teknikhuset ”UC2”. Där finns också säckar att samla löv och annat trädgårdsavfall i. Föreningen har ett begränsat antal redskap så har ni egna är det bra! Har du tips på fler redskap som samfälligheten borde köpa in får du gärna ta upp det med vicevärden.

Här kan du läsa mer om vad vi brukar göra på våra vår- och höststädningar.
Årsstämma 2023

Föreningens ordnarie årsstämma hölls den 9 mars 2023.

Här kan du ladda ner protokollet från stämman.

Stämman fastställde även föreningens uppdaterade stadga.

Här kan du ladda ner och läsa föreningens stadga.
Kallelse till stämma 2023

Medlemmarna i Zetterlundsvägens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma

Torsdag 9 mars kl. 19.00 i föreningslokalen, Z-väg 25.

Se bifogad kallelse med dagordning.

Här nedanför finns beslutsunderlag inför stämman att ladda ner.

Kommentar till punkt 12

Styrelsen har uppmanats av Lantmäteriet att låta ordinarie stämma fastställa en komplett stadga som innehåller de ändringar som föreningen gjort under åren. Den senaste ändringen av stadgan gjordes på extrastämman 2022 då föreningens verksamhetsåret ändrades till att om fatta kalenderår. Styrelsen föreslår alltså inte nya ändringar i den här stadgan utan beslutet syftar enbart till att kunna skicka in en fullständig stadga till Lantmäteriet.

Punkt 8-11

Punkt 12

Punkt 13-14

Punkt 15-17

Fullmakt

Här kan du ladda ner fullmakt för ombud.

Väl mött på stämman!

Styrelsen
Förändrad hyreskostnad för laddplatser fr o m 1 september

Fr o m 1/9 2022 kommer vi justera hyreskostnaden för laddplatserna.

Den nya kostnaden kommer bestå av en fast avgift på 500 kr per månad samt löpande debitering av förbrukad el för laddning. Den fasta kostnaden erläggs i förskott och den rörliga i efterskott, efter avläsning av förbrukad el. Med tanke på att förbrukning skiljer sig åt mellan olika bilar samt varierande elpriser är det svårt att säga vad den totala månadskostnaden blir för var och en.

Eftersom villkoren nu ändras kan du som inte längre önskar hyra en laddplats säga upp din plats med tre månaders uppsägning, dvs ha platsen kvar t o m 31/8. Du som önskar ha platsen kvar kommer få ett nytt kontrakt att skriva på som gäller fr o m 1/9.

Till dig som är intresserad av laddplats men som inte har en idag kan ställa dig i vår kö. Det finns laddplatser lediga även om man kanske inte kan få en plats i det närmaste garaget.

Uthyrningen sköts av Bosse så det är också honom man kontaktar om man önskar plats.

Har ni frågor kan ni ställa dom här eller vända er direkt till Bosse som också kommer se till att ni som har plats idag får skriva på nytt kontrakt.