Kategori: Z-nytt

Z-nytt

Laddning för elbilar

Styrelsen har börjat titta på eventuell lösning för laddning av elbilar. Styrelsen beslutade att vi kommer gå ut med en intresseanmälan till alla medlemmar för att få ett underlag att jobba vidare med. Om ni är intresserade vänligen kontakta styrelsen

Taggar: , ,

Styrelsemöte 16 januari 2018

Här kommer en summering från årets första styrelsemöte: Laddning för elbilar Styrelsen tittar vidare på eventuell lösning för laddning av elbilar. Intresseanmälan till alla medlemmar kommer delas ut nu i slutet av januari 2018. SL:s planering av Roslagsbanans dubbelspår Styrelsen

Taggar: ,

Styrelsemöte 5 december 2017

Här kommer en summering från årets sista styrelsemöte: Parkeringsfråga Styrelsen har fått synpunkter från boende när det gäller parkering utmed vägen mellan garage 1 och 2 och vi har nu haft möte med kommunen. Vårt område prioriteras inte när det

Taggar: , ,

Rapport från årsstämman 2017

Föreningens årsstämma samlade ett 25-tal personer, både fastighetsägare och medlemmar i bostadsrättsföreningen, i föreningslokalen måndagen den 13 november 2017. Stämman beslutade bland annat att: Godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och fastställa resultat- och balansräkning Ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året Fastställa resultatdisposition

Taggar: , , ,

Vi behöver bygga upp underhållsfonden igen

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret fokuserat på att säkerställa fortsatt värmeleverans i vårt gamla vatten- och värmesystem. I början av året var vi tvungna att göra en akut reparation och byta ut värmeväxlare och styrsystem. Tyvärr var det inte

Taggar: , , ,
Top