image_pdfimage_print

Medlemmarna i Zetterlundsvägens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma Onsdag 20 mars kl. 19.00 i föreningslokalen, Z-väg 25. Se bifogad kallelse med dagordning.   Här finns beslutsunderlag inför stämman att ladda ner. Punkt 8-11 Verksamhetsberättelse 2023 Årsbokslut 2023 Revisionsberättelse 2023 …

Kallelse till stämman 2024 Läs mer »