Kategori: Z-nytt

Z-nytt

Medlemmarna i Zetterlundsvägens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma Måndagen den 11 november kl. 19.00 i föreningslokalen, Z-väg 25. Se bifogad kallelse med dagordning. Här kan du ladda ner samtliga dokument inför stämman (uppdateras senare). Här finns beslutsunderlagen att ladda ner var och …

Kallelse till årsstämma 2019 Read More »

Märkt med: , ,

I samband med årets avläsning och avstämning har styrelsen jämfört kostnaderna bakåt i tiden och kan konstatera att tidigare års kostnadsutveckling har brutits. Kostnadsutvecklingen har brutits tack vare tack vare nytt värmestyrsystem, nytt värmeavtal, läcksök och andra åtgärder.

Märkt med: ,

Styrelsen har fått flera rapporter på att det förekommer störningar på Sappa TV i vårt fibernät. Det handlar bland annat om att bilden fryser och det inte går att att byta kanal. I vissa fall försvinner bilden helt. Samfälligheten har …

Fortsatta problem med Sappa TV Read More »

Märkt med: ,

Höstens städhelg äger rum lördag och söndag 26-27 oktober. Respektive gård bestämmer själva när på helgen städningen ska äga rum och vem som ska göra vad. Kontakta ditt gårdsråd om du vill veta mera. Gårdsråden brukar sätta upp anslag runt gården med …

Höststädning Read More »

Märkt med: ,

Styrelsen får många frågor om hur det går med installationen av laddstationer i våra garage. Våra planer Styrelsen har i princip redan beslutat att elanläggningen i garage 1 och garage 2 ska uppgraderas för att klara anslutning av laddstationer på …

Uppdatering om laddstationer Read More »