Kategori: Z-nytt

Z-nytt

Styrelsen har förtydligat vad som gäller när du som medlem (hus) eller boende (lägenhet) hyr en eller flera extra p-platser och ska flytta. När du flyttar från vårt område ska den eller de extra p-platserna som du hyr återlämnas till …

Nya rutiner för extra p-platser vid flytt Läs mer »

Märkt med: ,

Under dagen idag (14/11) kommer ytterligare en åtgärd utföras i området för att motverka driftproblemen. IP Only har även haft mätutrustning ute hos vissa enskilda kunder för att mäta utifrån deras hemanslutning. Därefter har åtgärder testats i dessa specifika anslutningarna …

Uppdaterad info om Sappa TV Läs mer »

Märkt med: , , ,

Vad är Boappa? Boappa är en boendeapp som förenklar kommunikationen från styrelsen och låter dig samarbeta med dina grannar. Boappa ger dig möjlighet att ta del av meddelanden och nyheter från styrelsen och få information om vad som händer i …

Nu finns vår förening i Boappa Läs mer »

Märkt med:

Samfällighetsföreningens årsstämma samlade ett 20-tal fastighetsägare och fem medlemmar i Brf-föreningen den 11 november i föreningslokalen. Stämman beslutade: Bevilja styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret Fastställa resultat- och balansräkning Godkänna styrelsens förslag till budget och debiteringslängd Använda appen Boappa för …

Rapport från årstämman 2019 Läs mer »

Märkt med:

Medlemmarna i Zetterlundsvägens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma Måndagen den 11 november kl. 19.00 i föreningslokalen, Z-väg 25. Se bifogad kallelse med dagordning. Här finns beslutsunderlagen att ladda ner: Punkt 8-11 Verksamhetsberättelse 2018-2019 Årsbokslut 2018-2019 Revisionsberättelse 2018-2019 Punkt 12 Styrelsens förslag att …

Kallelse till årsstämma 2019 Läs mer »

Märkt med: , ,