Uppgradering av befintlig anläggning Styrelsens förslag om “bredbandsnät” innebär inte att samfälligheten utökar sin anläggning att även ombesörja bredband till sina medlemmar. Benämningen “bredbandsnät” har används i kommunikationen till alla medlemmar för att på ett övergripande sätt förklara förslaget, men …

Förtydligande av fibernätsförslag Läs mer »

Märkt med: ,