Förtydligande av fibernätsförslag

image_pdfimage_print

pengar

Uppgradering av befintlig anläggning

Styrelsens förslag om ”bredbandsnät” innebär inte att samfälligheten utökar sin anläggning att även ombesörja bredband till sina medlemmar. Benämningen ”bredbandsnät” har används i kommunikationen till alla medlemmar för att på ett övergripande sätt förklara förslaget, men den korrekta benämningen, och som stämman också ska besluta om, är en uppgradering av den befintliga anläggningen (kabel-TV-nätet) från koaxnät till fibernät. Samfälligheten erbjuder inga bredbandstjänster i det nya fibernätet, utan enbart en liknande TV-lösning som samfälligheten har att ombesörja i det nuvarande nätet. Det innebär ingen gruppanslutning av bredband. Att göra en teknisk uppgradering av nätet är nödvändigt för att samfälligheten även i fortsättningen ska kunna erbjuda TV-tjänster, det som i anläggningsbeslutet från 1980 kallas ”centralantennanläggning för radio och TV”. Nuvarande nät har nått sin tekniska livslängd och man bygger inte nya koaxnät idag. Det finns heller ingen som marknad för att sälja TV-tjänster via gamla kabel-TV-nät vilket gör att det blir mycket dyrt, både att underhålla nätet och erbjuda tjänster. Det är därför styrelsens bedömning att denna uppgradering inte behöver föregås av att anläggningsbeslutet ändras. Flera samfälligheter har gjort liknande uppgraderingar efter stämmobeslut och det finns också rättsfall som stödjer vår bedömning. Det är olyckligt att vi använt ordet ”bredbandsnät” om det tolkats missvisande. Samfälligheten kommer precis som för det gamla koaxnätet att äga det nya fibernätet och det gamla koaxnätet kommer att avvecklas. Allt detta sammantaget gör att vi känner oss säkra att är ett riktigt förslag. Sedan är det naturligtvis upp till stämman att beslut om vi ska göra det här satsningen eller inte eftersom det innebär en inte helt obetydlig kostnad för samfälligheten och dess medlemmar.

Finansiering

Styrelsen har inför stämman gjort ett förtydligande om tänkt finansiering av fibernätet. Den totala kostnaden för att bygga det nya nätet är 2 843 148 kr. I den kostnaden ingår, förutom etablering av det nya nätet, tre års gratis TV-tjänst, tillhörande TV-digitalbox och kabeldragning från fibernod till valfritt placerat ”TV-uttag” i varje hushåll.

Fördelat på 181 hushåll blir kostnaden 15 708 kr/hushåll.

Styrelsen kommer erbjuda två betalningsmodeller, antingen att man betalar 15 708 kr ”kontant” vid ett givet tillfälle våren 2014 eller att varje hushåll betalar via ett lån som amorteras på tio år.

Efter stämmobeslutet fattade styrelsen beslut om att inte erbjuda möjligheten att betala det nya nätet ”kontant”. Föreningen kommer att ta ett lån som amorteras på tio år. Kostnaden för respektive hushåll beräknas till ungefär 160 kr/månad givet en ränta på 4 %. Det är styrelsens avsikt att förhandla till sig en så bra ränta som möjligt och binda lånet över tid.

Lånet kommer för 2013/14 att debiteringsmässigt att hanteras på samma sätt som med ”garagelånet”, dvs via faktura varje kvartal. Räntekostnaden kommer att vara avdragsgill för privatpersoner. För 2014/15 så är det styrelsens avsikt att både garagelån och fiberlån ska ingå i samfällighetsavgiften och inte faktureras separat.

TV-tjänsten ingår gratis under de tre första åren. År fyra tillkommer en kostnad på 33 kr/mån för TV-tjänstens basutbud som kommer att debiteras ut via samfällighetsavgiften.

Ytterligare TV-digitalboxar, programkort, TV-paket, internetabonnemang, telefoniabonnemang samt eventuell tillkommande dragning av datakabel bekostas av respektive hushåll.

Läs mer i styrelsens förslag till beslut och dokumentet frågor och svar. Det finns också en karta som visar hur det nya nätet kommer att dras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.