image_pdfimage_print

Föreningens årsstämma samlade ett 25-tal personer, både fastighetsägare och medlemmar i bostadsrättsföreningen, i föreningslokalen måndagen den 21 november 2016. Stämman beslutade bland annat att: Godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och fastställa resultat- och balansräkning Ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året Fastställa resultatdisposition …

Rapport från årsstämma 2016 Läs mer »

Föreningens årsstämma samlade ett 30-tal personer, både fastighetsägare och medlemmar i bostadsrättsföreningen, i föreningslokalen onsdagen den 11 november 2015. Stämman beslutade bland annat att: Godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och fastställa resultat- och balansräkning Ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året Fastställa resultatdisposition …

Rapport från årsstämma 2015 Läs mer »

Föreningens årsstämma samlade ett 40-tal personer, både fastighetsägare och medlemmar i bostadsrättsföreningen, i Vittraskolans matsal tisdagen den 18 november 2014. Stämman beslutade bland annat att: Godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och fastställa resultat- och balansräkning Ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året Fastställa …

Rapport från årsstämma 2014 Läs mer »

Föreningens årsstämma samlade ett 40-tal personer, både fastighetsägare och medlemmar i bostadsrättsföreningen, i Vittraskolans matsal  torsdagen den 21 november. Föreningens ordförande Peter Lindén började med att hälsa välkommen, öppna stämman och sedan avtacka föreningens avgående vicevärd, Lars Andersson, som tillbringat …

Rapport från årsstämma 2013 Läs mer »

Föreningens årsstämma samlade ett tjugotal medlemmar i föreningslokalen söndagen den 18 november. Stämman beslutade bland annat att: Godkänna styrelsens verksamhetsberättelse Fastställa resultat- och balansräkning Ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året Fastställa resultatdisposition enligt styrelsens förslag Fastställa utgifts- och inkomststat …

Rapport från årsstämma 2012 Läs mer »