image_pdfimage_print

Den extra årsstämman som hölls 28 april 2015 beslutade att genomföra styrelsens förslag till garagerenovering. Beslutet fattades med acklamation utan rösträkning. Stämman var välbesökt in till sista plats i föreningslokalen på Z-väg 25. Stämman leddes av föreningens ordförande Peter Lindén …

Extra stämman sa ja till garagerenoveringen Läs mer »

Styrelsen kallar alla medlemmar (fastighetsägare) till extra årsstämma. Dag: Tisdagen den 28 april kl 19 Plats: Föreningslokalen, Z-väg 25 Ärende: Styrelsens förslag om garagerenovering Medlemmar i Brf-föreningen bjuds in att närvara vid årsstämman. Styrelsens förslag till stämman går att ladda …

Kallelse till extra årsstämma Läs mer »