Extra stämman sa ja till garagerenoveringen

image_pdfimage_print

2015-04-28 18.56.29 HDR

Den extra årsstämman som hölls 28 april 2015 beslutade att genomföra styrelsens förslag till garagerenovering. Beslutet fattades med acklamation utan rösträkning. Stämman var välbesökt in till sista plats i föreningslokalen på Z-väg 25. Stämman leddes av föreningens ordförande Peter Lindén som inledde med några formaliafrågor med tanke på den diskussion som uppstod i anslutning till förra ordinarie stämma.

Fredrik Ulgemo från Stockholm Betongkonsult AB var inbjuden för att dels gå igenom de undersökningar man gjort i våra garage samt svara på frågor från närvarande medlemmar. Frågorna var många och handlade om allt från betongkvalitet och hur man byggde garage på 80-talet till hur viktigt det är egentligen är att vi genomför den här renoveringen nu. Styrelsen medgav att det är en svår avvägning och att frågan diskuterats länge och väl. Att inte göra någonting nu skulle innebär en risk på sikt och att renoveringen då förmodligen blir dyrare. Styrelsen förklarade också att man har fullt förtroende för det arbete om konsulterna lagt ner i undersökningen och att även den interna projektgruppen delat samma bedömning. Det kom också en del frågor hur finansieringen ska lösas för alla garage på längre sikt, en fråga som styrelsens valt att hänskjuta till kommande årsstämmor. Om det är så att kommande stämmor, av ekonomiska skäl, vill sprida ut renoveringen på många år, bedömer styrelsen att vi behöver starta med ett garage nu för att hålla en rimlig tidsplan när man ser helheten till samfällighetens förvaltning och behov av långsiktigt underhåll.

Styrelsen har för avsikt att fortsätta informationen om garagerenoveringen här på hemsidan så att alla medlemmar kan följa med vad som händer. Särskild information kommer självklart att gå ut till de som först blir berörda, det vill säga de som har en garageplats i garage 1.

2015-04-28 19.05.14

Stämman beslutade att:

  1. Genomföra renovering av alla fem garagens betongkonstruktion i enlighet med det förslag som styrelsen arbetat fram (inriktningsbeslut att alla garage ska renoveras).
  2. Uppdra åt styrelsen att teckna avtal med tilltänkt entreprenör inom de ekonomiska ramar som presenterats, takpris/prisspann: 1,5–1,7 MSEK för garage 1.
  3. I samband med renoveringen låta riva den gamla överbyggnaden på övre plan.
  4. Börja med garage 1 och låta kostnaden för renovering av garage 1 belasta balanserad vinst och underhållsfond.
  5. Efter renovering av garage 1 låta ordinarie stämmor framöver besluta om tidsplan och finansiering av renovering av garage 2-5.

Protokollet från stämman kommer att publiceras på hemsidan och läggas ut i INFO-lådan vid Z-väg 119 när det är upprättat och justerat.

När stämman avslutats tackade ordförande för visat intresse och önskade alla en trevlig sommar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.