Tagg: garagerenovering

Dags för inflyttning i garaget

Nu är det snart dags för inflyttning i garage 1 efter renoveringen. Exakt när det är dags kommer att meddelas till berörda. Det som återstår är målning och att staga upp/åtgärda uppfarten (rampen). Alla p-platser ska också märkas upp. Sedan

Taggar: , ,

Renoveringen av garage 1 har startat

Nu har renoveringen av garage 1 kommit igång. Arbetet startade med att riva all den gamla överbyggnaden i det övre garaget. Nästa steg var att bila bort asfalten på övre plan. Det arbetet forsätter nu med renovering av de brunnar

Taggar: ,

Ingen garagerenovering i höst

På grund av grävningsarbetena på Zetterlunds väg med begränsad framkomlig och brist på parkeringsplatser utmed vägen har styrelsen beslutat att skjuta på renoveringen av garage 1. Renoveringen planeras nu att genomföras med start i mitten av januari 2016 under förutsättning

Taggar: ,

Extra stämman sa ja till garagerenoveringen

Den extra årsstämman som hölls 28 april 2015 beslutade att genomföra styrelsens förslag till garagerenovering. Beslutet fattades med acklamation utan rösträkning. Stämman var välbesökt in till sista plats i föreningslokalen på Z-väg 25. Stämman leddes av föreningens ordförande Peter Lindén

Taggar: , , ,

Kallelse till extra årsstämma

Styrelsen kallar alla medlemmar (fastighetsägare) till extra årsstämma. Dag: Tisdagen den 28 april kl 19 Plats: Föreningslokalen, Z-väg 25 Ärende: Styrelsens förslag om garagerenovering Medlemmar i Brf-föreningen bjuds in att närvara vid årsstämman. Styrelsens förslag till stämman går att ladda

Taggar: , , ,
Top