Tagg: garagerenovering

Renovering av garage 2 startar i februari

På årsstämman informerade styrelsen om den kommande renoveringen av garage 2. För att arbetet ska kunna utföras måste garaget tömmas på alla bilar. Samtliga berörda medlemmar kommer att få särskild information som kommer att delas ut efter helgerna. Styrelsens målsättning

Taggar: , ,

Dags för inflyttning i garaget

Nu är det snart dags för inflyttning i garage 1 efter renoveringen. Exakt när det är dags kommer att meddelas till berörda. Det som återstår är målning och att staga upp/åtgärda uppfarten (rampen). Alla p-platser ska också märkas upp. Sedan

Taggar: , ,

Renoveringen av garage 1 har startat

Nu har renoveringen av garage 1 kommit igång. Arbetet startade med att riva all den gamla överbyggnaden i det övre garaget. Nästa steg var att bila bort asfalten på övre plan. Det arbetet forsätter nu med renovering av de brunnar

Taggar: ,

Ingen garagerenovering i höst

På grund av grävningsarbetena på Zetterlunds väg med begränsad framkomlig och brist på parkeringsplatser utmed vägen har styrelsen beslutat att skjuta på renoveringen av garage 1. Renoveringen planeras nu att genomföras med start i mitten av januari 2016 under förutsättning

Taggar: ,

Extra stämman sa ja till garagerenoveringen

Den extra årsstämman som hölls 28 april 2015 beslutade att genomföra styrelsens förslag till garagerenovering. Beslutet fattades med acklamation utan rösträkning. Stämman var välbesökt in till sista plats i föreningslokalen på Z-väg 25. Stämman leddes av föreningens ordförande Peter Lindén

Taggar: , , ,
Top