image_pdfimage_print

Klicka på bilden för att göra den större. Bakgrund De planerade bostadsområdena Bällstaberg 4, Nyborg och Kristineberg kommer att kräva att VA- kapaciteten fram till dessa områden förstärks. Roslagsvatten kommer därför att anlägga nya VA- huvudledningar mellan Stockholmsvägen och Bällstaberg 4 …

Arbetet med nya vattenledningen fortsätter Läs mer »