image_pdfimage_print

Klicka på bilden för att göra den större. Bakgrund De planerade bostadsområdena Bällstaberg 4, Nyborg och Kristineberg kommer att kräva att VA- kapaciteten fram till dessa områden förstärks. Roslagsvatten kommer därför att anlägga nya VA- huvudledningar mellan Stockholmsvägen och Bällstaberg 4 …

Arbetet med nya vattenledningen fortsätter Läs mer »

   Vallentunavatten AB/Roslagsvatten AB planerar att anlägga nya VA-huvudledningar mellan Stockholmsvägen och Bällstaberg för att förstärka VA-kapaciteten i sydöstra delen av Vallentuna. VA-ledningarna är planerade att anläggas på en bit mark som samfälligheten äger på den östra delen av Roslagsbanan. …

Markarbeten för nya VA-ledningar Läs mer »