Tagg: roslagsvatten

Fräsning och schaktning på Zetterlunds väg

Fräsning av asfalt inför grävning av den nya vattenledningen har nu påbörjats på Zetterlunds väg. Schaktningsarbeten kommer att påbörjas under vecka 38. Det kommer bli lite stökigt på denna vägsträcka under bygget men entreprenören har lovat oss att de ska

Taggar: ,

Arbetet med nya vattenledningen fortsätter

Klicka på bilden för att göra den större. Bakgrund De planerade bostadsområdena Bällstaberg 4, Nyborg och Kristineberg kommer att kräva att VA- kapaciteten fram till dessa områden förstärks. Roslagsvatten kommer därför att anlägga nya VA- huvudledningar mellan Stockholmsvägen och Bällstaberg 4

Taggar: , , , ,

Markarbeten för nya VA-ledningar

   Vallentunavatten AB/Roslagsvatten AB planerar att anlägga nya VA-huvudledningar mellan Stockholmsvägen och Bällstaberg för att förstärka VA-kapaciteten i sydöstra delen av Vallentuna. VA-ledningarna är planerade att anläggas på en bit mark som samfälligheten äger på den östra delen av Roslagsbanan.

Taggar: ,
Top